Hold on!
We are gathering the jobs you're looking for.

EcoWerf: een intergemeentelijk milieubedrijf met een kristalheldere visie, een klantgerichte dienstverlening én met duidelijke ambities. EcoWerf voert voor én samen met haar 27 steden en gemeenten in Oost-Brabant een duurzaam en integraal afvalbeleid dat vernieuwt en vooruitdenkt. Samen geven we afval toekomst! EcoWerf hanteert als waardegedreven en ambitieus bedrijf een unieke leiderschapsstijl en investeert in haar mensen en hun welzijn. EcoWerf wil een volwaardige speler zijn in de transitie van afval- naar materialenbeheer. Zo werken we samen met veel partners aan de uitbouw van een circulaire economie.

EcoWerf zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in
27 gemeenten in Oost-Brabant en zorgt voor de aanrekening van de juiste tarieven.
342 medewerkers staan in voor de dagdagelijkse dienstverlening voor
434.000 inwoners. Dagelijks zijn er
156 chauffeurs en laders met 60 ophaal- wagens en containerwagens op de baan. Inwoners kunnen terecht bij 70 park-
wachters in 25 recyclageparken en op
301 glasbolsites. Jaarlijks verwerkt EcoWerf in haar composteringsinstallatie zo'n
50.000 ton gft tot waardevolle compost. EcoWerf zorgt voor de overslag van de selectief ingezamelde afvalstoffen naar sorteer- en recyclagebedrijven. Zo maken we een circulaire economie mogelijk.