Hold on!
We are gathering the jobs you're looking for.
Jobs in English

Senior .Net Developer

Adentis

Oporto (Porto), Portugal

Senior .Net Developer

With just over 7 years of experience in the Portuguese market, we share our DNA with more than 200 workers and position our offer according to 3 lines of service:

 • Strategy (Outsourcing, NeXel, Team as a Service, Tech Academies);
 • R&D (Bootcamps, POC, Tech Lab);
 • Nearshore.

 

In ADENTIS, we focus on PEOPLE. This is our emotional salary:

 • Great Work-Life balance;
 • Very flexible organizational routine;
 • Health benefits (for you and your family);
 • Team Building activities;
 • Over 300 protocols to offer you great discounts in different areas;
 • Continuous professional development sponsored by our Training and Certification Department;
 • Regular feedback on your performance through a personalized plan;
 • Comprehensive career plan and progression involving assertive performance reviews.

 

You must have:

 • Graduate in Computer Science or similar;
 • Up to 5 year of relevant work experience;
 • Experience with Azure Cloud;
 • Good English level;
 • 3-year (minimum) experience in .NET Core, C#, SQL;
 • Experience (1-year minimum) with microservices architecture. 

 

Nice to have:

 • Experience with CI/CD and ReactJs technology;
 • Agile/ Scrum Methodologies.

 

If you want to be part of a real People First organization, apply now!

 

We walk with you!

REF: ARO.NET

 

 

At Adentis we defend equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for all employees!

We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit.

All candidates with skills for the position are welcome!

Een coach "ondersteuning en begeleiding van het personeel" (m/v/x)

FEDASIL

Brussel, Brussel, Belgium Brussel

Een coach "ondersteuning en begeleiding van het personeel" (m/v/x)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming  en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007).Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding.Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België.Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid.In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.   

 

Fedasil rekruteert een :

Een coach "ondersteuning en begeleiding van het personeel" (m/v/x)

Voor de dienst HR van de directie Algemene diensten

Interne/externe/reserve selectie

Referentienummer: 2023/9130/451

 

Functie

Doel

 

Als "coach voor het eerstelijnspersoneel" bestaat uw taak erin bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een beleid inzake begeleiding en ondersteuning van het eerstelijnspersoneel.

U werkt voornamelijk samen met het personeel van de infopunten in de regio's en in Brussel, met inbegrip van het mobiele team Reach Out.

 

Op die manier draagt u bij tot de verbetering van hun psychosociaal welzijn. U neemt bijvoorbeeld deel aan het uittekenen van dit beleid, u zorgt voor de invoering ervan, de coördinatie en de opvolging van projecten, acties en initiatieven op een geïntegreerde manier.

 

Context

 

Fedasil heeft eind september 2023 zijn Infopunt in Brussel opnieuw geopend. Dit is een informatieloket waar verzoekers om internationale bescherming en migranten zich kunnen aanmelden om er het personeel van Fedasil of Caritas te ontmoeten om informatie te krijgen over de procedure van internationale bescherming of andere legale procedures, het werk, de opvang...

De doelgroep die zich in deze informatieloketten aanmeldt is een migrantenpubliek, dat vaak meerdere maanden op straat  en dus in een precaire situatie heeft geleefd. De personen die naar het Infopunt komen zijn dus heel kwetsbaar, soms verslaafd en vertonen vaak tekenen van psychologische wanhoop of problemen met mentale gezondheid

In het kader heeft het personeel van de eerste lijn nood aan steun en begeleiding die structureel is en aangepast is aan hun behoeften om de emotionele druk te beheren, moeilijke situaties en op een gepaste manier te reageren.

Deze steun vertaalt zich onder de vorm van een structurele coaching of informele en/of individuele sessies met medewerkers/medewerksters van de 1ste lijn in functie van de behoeften op het terrein.

Deze functie houdt in de toekomst in (wanneer de regionale informatiepunten er zijn) om verplaatsingen te maken naar Vlaanderen (Antwerpen en Gent) en naar Wallonië (Luik en Charleroi).

Als "coach voor het personeel van de eerste lijn", werkt u binnen de dienst Human Ressources en meer bepaald, binnen de dienst opleiding en ontwikkeling, cel welzijn.

 

Inhoud

 

 

Taken:

 

 • U evalueert met uw collega's en met de medewerkers van de eerste lijn, de behoeften inzake begeleiding en ondersteuning.

 

 • U ontwikkelt met uw collega's een structureel kader voor de begeleiding en ondersteuning van het personeel van de eerste lijn. In deze context ontwikkelt u en voert u een actieplan in, dat geactiveerd en gebruikt kan worden van zodra een ad hoc aanvraag gebeurd door de coördinatie van de eerstelijnsdiensten, maar ook continu/structureel.

 

 • U ontwikkelt ook een toolbox met alle nodige hulpmiddelen voor de begeleiding van de eerstelijnscollega's wanneer ze met moeilijke situaties te maken krijgen en die snel toegepast kunnen worden na een incident of wanneer collega's ernaar vragen.

 

 • U richt structurele en regelmatige praatgroepen op onder diverse vorm (intervisie, supervisie) met medewerkers en doet de nodige opvolging van de georganiseerde sessies.

 

 • U organiseert individuele gesprekken (formeel of informeel, ad hoc of structureel) met de medewerkers van de eerste lijn indien nodig.

 

 • U geeft opleidingen over de specifieke thema's die eerstelijnsmedewerkers toelaten gepast te reageren op situaties die hun welzijn beïnvloeden (bijvoorbeeld moeilijke gesprekken voeren, slecht nieuws meedelen...).

 

 • U specialiseert zich en u leidt zich op over deze specifieke thema's om de collega's te ondersteunen deze situatie te beheren.

 

 • U overlegt met de verschillende psychologen die voor andere diensten werken en bespreekt de behoeften intern en de nodige initiatieven.

 

 • U overleg met de werkgroep "welzijn" en overlegt over de behoeften in en de nodige initiatieven.

 

 • U coördineert en geeft uw input aan de collega's die voor de task force "straatprofiel" werken alsook voor de collega's die voor de werkgroep "incidenten" werken. Deze twee werkgroepen hebben als taak om onder meer reporting te doen over de evenementen die een impact hebben op het welzijn van de werknemers van Fedasil.

 

Profiel

U hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, zijn waarden en de doelgroep. Voor alle informatie, raadpleeg: www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

 • Universitair diploma bij voorkeur in een richting sociale wetenschappen, psychologie, arbeidspsychologie.
 • Minstens 3 jaar ervaring in een of meerdere van de volgende domeinen is vereist:

 

 • U hebt ervaring als bemiddelaar en in conflictbeheersing
 • U hebt ervaring met de organisatie van supervisies en intervisies
 • U hebt ervaring inzake agressiebeheer en escalatie van agressie
 • U hebt ervaring in de individuele begeleiding
 • U hebt ervaring in de organisatie van praatgroepen

 

Technische vaardigheden 

Vereisten

 

 • U hebt affiniteit met het werk op het terrein en kunt zich verplaatsen naar de centra, regiokantoren...

 

 • U bent proactief en neemt graag initiatieven
 • U kan goed samenwerken en bent in staat u in te werken binnen een multidisciplinair team en een transversale organisatie.
 • U wil bijleren en zich professioneel ontwikkelen

 

 

Troeven

 • Tweetalig of in staat om te werken in de twee landstalen (NL/FR)
 • U bent in staat om vlot opleidingen te geven in het NL en het FR.
 • Certificaat preventieadviseur niveau 2
 • U hebt ervaring inzake projectbeheer
 • Werkervaring op het vlak van opvang van de VIB of een kwetsbare en/of multiculturele doelgroep.
 • U hebt een zeer goed niveau van Engels.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en oplossingen aan te reiken bij conflicten tussen collega's.

klantgericht : klantgericht handelen : interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : zijn eigen ontwikkeling actief plannen en ontwikkelen in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities, zich vragen durven stellen over de eigen werking in functie van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren:  de gegevens op een gerichte manier analyseren en de informatie op een kritische manier beoordelen.

Problemen oplossen :problemen zelfstandig behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

ONDERSTEUNING BIEDEN aan de collega's en hen begeleiden, door op te treden als een te volgen voorbeeld en hen te helpen bij hun dagelijks werk.

              

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur -  voltijds.

 

De voltijds arbeidstijd ligt op 38u per week.

 • Categorie A: Systeem op basis van een administratief uurrooster met vaste en variabele werktijden en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

 

 

Salaris

 

U wordt aangeworven op niveau NA1 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt  € 3793 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg https://bosa.belgium.be

 

Voordelen

 

26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen. 

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.

Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid op telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel ? Dien uw kandidatuur uiterlijk in tegen 09/06/2024 voor MIDDERNACHT door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

 

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (om de academische vereisten en uw ervaring te evalueren)
 • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be.

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.travaillerpour.be

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

Je moet ook voldoen aan de wetgeving betreffende de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectieproef bestaat uit een gesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, de datum van de test zal later bekend gemaakt worden. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieproef worden bijgehouden om een werfreserve op te stellen voor alle types van arbeidsovereenkomsten en dit voor de duur van twee jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector Zanvo, selectieverantwoordelijke, per e-mail:  hector.zanvo@fedasil.be.

 

Business Analyst

Adentis

Lisbon (Lisboa), Portugal

Business Analyst

Com mais de 7 anos de existência a nível nacional, contamos com mais de 200 colaboradores com o nosso ADN e posicionamo-nos no mercado com 3 ofertas de serviço:

 • Strategy (Outsourcing, NeXel, Team as a Service, Tech Academies);
 • R&D (Estágios, POC, Laboratório Tecnológico);
 • Nearshore.

 

Na ADENTIS centramo-nos nas PESSOAS e é este o nosso salário emocional:

 • Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal;
 • Flexibilidade na rotina organizacional;
 • Benefícios de saúde para colaboradores e familiares;
 • Eventos Team Building;
 • Protocolo com mais de 300 parceiros;
 • Formação contínua através de um centro profissional de formação e certificação;
 • Acompanhamento e feedback contínuo através de um plano personalizado;
 • Progressão de carreira através de avaliações objetivas e diretas.

 

 

O que procuramos:  

 • Licenciatura em Engenharia, Gestão, Informática ou similares; 
 • Experiência profissional mínima de 4 anos como Business Analyst; 
 • Boa capacidade de comunicação para ser a interface entre equipa técnica e cliente final; 
 • Experiência na elaboração de documentos; 
 • Disponível para regime híbrido em Lisboa; 
 • Bom nível de inglês falado e escrito. 

 

Se queres fazer parte de uma empresa People First, junta-te a nós.

 

We walk with you!

 

REF: LX.ADN.BA

 

 

Na Adentis defendemos a igualdade e valorizamos a diversidade. Criamos um ambiente seguro, diversificado e onde as oportunidades são iguais para todos os colaboradores!

Não discriminamos com base em idade, etnia, orientação sexual, género, deficiência ou qualquer fator que não seja o mérito.

Todas as candidaturas com competências para o cargo são bem-vindas!

2nd Line Workplace Engineer

UZ Brussel

Jette, Brussel, Belgium Jette

2nd Line Workplace Engineer

Wil je deel uitmaken van dit enthousiast team dat instaat voor applicatiebeheer, voor de uitbouw van een moderne infrastructuur en voor de ondersteuning van de eindgebruikers ? Wil je echt bijdragen tot betere medische en administratieve processen in een toonaangevend ziekenhuis, en zo het verschil maken voor onze medewerkers en – nog belangrijker – voor de patiënten ? Dan is deze job iets voor jou !

 

Heb je interesse in onze technische omgeving?

Het Universitair Ziekenhuis Brussel beschikt over:

 • meer dan 3500 werkstations
 • meer dan 25 fysische servers
 • Een sterke virtuele omgeving voor server en clients met meer dan 500 gevirtualiseerde servers en meer dan 500 gevirtualiseerde werkplekken.
 • een IP- telefooncentrale met unified communications platform
 • Mobile management solution
 • VmWare ESXi 7 clusters
 • VmWare Horizon 8 omgeving
 • RedHat en CentOS Linux omgeving
 • Windows AD en Azure AD
 • Windows 10
 • Monitoring tools (MonitorNow)
 • En nog veel meer …

 

Hoe maak jij het verschil?

Je levert ondersteuning aan onze medewerkers en krijgt zo de kans om je technische knowhow op punt te houden én verder uit te breiden.

Op dagelijkse basis neem je onder andere de volgende taken op jou:

 • Je maakt deel uit van het 2nd line support team binnen de ICT infrastructuurdienst en werkt samen met de andere teams (netwerk en telecom, Database, Systeembeheer, 1st line support).
 • Als 2de line medewerker ben je aanspreekpunt voor onze interne klanten met betrekking tot een breed gamma aan hard- en softwareproblemen.
 • Je volgt de binnenkomende tickets zorgvuldig op en tracht deze zo efficiënt en correct mogelijk af te handelen.
 • Wanneer je het nodig acht, escaleer je bepaalde problemen tijdig naar je collega's van de 3de lijn of naar je teamleader.
 • Je werkt mee aan IT-projecten en tracht op de hoogte te blijven van de laatste IT-ontwikkelingen om continu de IT-omgeving van de instelling te kunnen optimaliseren.
 • Samen met je collega’s bouw je de workplace omgeving verder uit en onderhoud deze.
 • Je helpt mee aan de uitbouw van cybersecurity binnen het ziekenhuis, het opvolgen van ICT security policy en stelt verbeteringen voor.
 • Je bouwt actief een technische expertise op binnen het ICT Support team en waar mogelijk probeer je deze over te brengen naar je collega's. Anderzijds leer jij ook uit hun ervaring.
 • Je werkt ‘gewone’ dag uren, maar neemt ook deel aan het wachtsysteem binnen jouw team van de servicedesk.
 • Je test de inzetbaarheid van nieuwe technologieën uit.

 

Welke collega zoeken we?

 • Je hebt een Bachelor diploma bij voorkeur in een ICT gerelateerde richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie als support engineer.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Kennis en ervaring :
  • Microsoft desktop OS, voornamelijk Windows 10, Mac OS.
  • Je hebt kennis van Office applicaties en bij uitbreiding ook O365 (oa Teams, OneDrive, …)
  • Je beschikt over basiskennis van TCP/IP en Ethernet.
  • Incident Management (topdesk), CMDB focus.
  • Microsoft omgeving: AD, DNS, GPO, Exchange.
  • VmWare Horizon enterprise (VDI) en advanced (APPS/RDS)
  • SCCM 2016 - Intune, kennis van application packaging
  • Behandelen van aanmaak/ aanpassen accounts van nieuwe en huidige medewerkers (permissies)
  • Behandelen van allerlei incidenten die doorkomen via callcenter (meer geavanceerde incidenten):
  • Aanmaken/ updaten van installatiescripts voor ziekenhuis brede applicaties. (Power Shell) voor Windows 10
  • Onderhoud van de SCCM Server/ Intune + WSUS + onderhoud SCCM updates ( Nieuwe features , security patches )
 • Begeleiden van externe firma’s bij nieuwe installaties en nazicht of applicaties werken met W10.
 • Je bent communicatief, klantvriendelijk, proactief en hulpvaardig kortom een service-georiënteerde mindset waarbij je ook discreet tewerk gaat.
 • Je staat open voor de nieuwste technologieën en bent steeds bereid tot uitbreiding van je kennis dmv cursussen, seminaries, zelfstudie …..
 • Je werkt goed in team, bent flexibel en sociaal maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je bent in staat om het overzicht te bewaren: enerzijds in je werkzaamheden, anderzijds weet je ook de impact van acties op een groter geheel in te schatten
 • Je neemt initiatief, en bent een echte problemsolver.

Wat kunnen wij jou bieden?

 • Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur;
 • Extralegale voordelen:
  • Aanvullend pensioenfonds;
  • Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het Universitair Ziekenhuis Brussel;
  • Verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Tussenkomst in vervoersonkosten:
   • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
   • Fietsvergoeding
   • Kilometervergoeding voor wagens
   • Mogelijkheid tot fietsleasing voor woon-werkverkeer
  • Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
  • Gratis parking aan het ziekenhuis, toegang tot afstandsparkings aan afrit 9 (Jette) en het researchpark in Zellik;
  • Toegang tot 'Benefits at Work'- personeelskortingen;
  • 27 vakantiedagen;
  • Attractiviteits- en eindejaarspremie;
 • Je komt terecht in een toepassingsdomein met veel variatie en de nieuwste technologieën;
 • Je krijgt inhoudelijk gevarieerde uitdagingen en je werkt zelfstandig in een constructief team;
 • Je werkt in een dynamische ziekenhuisorganisatie en je hebt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en evolutie;

 

Het Universitair Ziekenhuis Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Interesse?

 • Solliciteer online via onderstaande sollicitatielink.
 • Voor meer info inhoudelijk over de job kan je terecht bij Wim De Swaef op 02 477 69 54

 

Embedded Software Engineer (C/C++/Linux)

EFACEC

Paço de Arcos, Lisbon (Lisboa), Portugal Paço de Arcos

Embedded Software Engineer (C/C++/Linux)

How do you imagine the future?

Our purpose is to create a smarter future for a better life.

We count on you to join us and help build a better world for future generations.

 

Who we are:

Efacec is a company with 75 years of history innovating across the world we share, operating in sectors that structure society and are of recognized importance in all the geographies in which it is present, promoting change and positively impacting millions of people.

In Portugal, we are located in Arroteia (headquarters), Maia and Oeiras, also having a global footprint with a presence in 13 countries and sales in more than 86 countries.

 

What are we looking for?

To reinforce our Technology team at the Energy Systems Automation Unit (Oeiras Site), we are looking for an Embedded Software Engineer with experience in C, C++, and Linux.

Mission:

 • Development of protection automation and control (PAC) algorithms and applications for Power Systems:
  • Modelling and simulation of realistic power systems;
  • Design of PAC algorithms with focus on full digital substation automation system environment;
  • Validation and simulation of the behavior of the PAC systems in a virtual environment Matlab / Simscape Electrical / Simulink;
  • Definition of the HW requirements necessary to support the algorithms and application;
 • Develop software (C/C++) for real time embedded systems:
  • Architectural design and development of PAC algorithms and applications in real time embedded devices;
  • Embedded systems resources constraints management with an application focus;
 • Participate in the complete development cycle, including design, implementation and testing.

 

Profile:

(Must have)

 • Degree in Electrical Engineering;
 • Knowledge of energy systems organization and operation
 • Knowledge and motivation in protection, automation and control of energy systems;
 • C/C++ programming skills;
 • Knowledge in Matlab / Simscape Electrical / Simulink simulation environments;
 • Teamwork oriented, self-organized and results oriented;
 • Good problem solving skills;
 • Passion for learning.


(Nice to have)

 • Power system/Energy major or attendance;
 • Knowledge of embedded systems;
 • Familiarity with multithreading concepts;
 • Knowledge of DSP and FPGA;
 • Knowledge of communication technologies;
 • Knowledge of Linux (basic level);
 • Knowledge of power systems;
 • Understanding of basic electronics and laboratory instrumentation;
 • Experience using version control systems (SVN, GIT).

 

What we offer:

 • Possibility to integrate a renowned business group with a strong international presence;
 • Possibility of learning and training on a "learning by doing" basis;
 • Access to training through our Mast3r Academia (internal training academy) and partner entities;
 • Permanent access to our medical and nursing services;
 • Access to protocols and strategic partnerships;
 • Possibility to work in a hybrid regime (presential/remote).

Apotheekassistent

AZ Sint-Lucas Brugge

Brugge, West-Vlaanderen, Belgium Brugge

Stap in de wereld van de farmacie als apotheekassistent binnen ons ziekenhuis. Naast een dynamische werkomgeving die variatie biedt in taken, maak jij mee het verschil in onze gezondheidszorg.

Wat ga je doen?

 • Binnen het farmaceutisch team werk je samen met een 15-tal apotheekassistenten, onder toezicht van een 9-ledig apothekersteam.
 • Je staat mee in voor een correcte geneesmiddelendistributie naar de verpleegafdelingen en ziekenhuisdiensten.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een correct stockbeheer en bijhorende administratieve taken.
 • Je staat mee in voor het bestellen van geneesmiddelen en materiaal, alsook de administratieve opvolging hiervan.

Wat heb jij te bieden?

 • Je bent in het bezit van een diploma farmaceutisch technisch assistent.
 • Je bent administratief vaardig en kan vlot werken met de veelvoorkomende computerprogramma’s. Kennis van de software ‘Infohos’ is een meerwaarde.
 • Nauwkeurigheid, stiptheid en ordelijk werken zijn zaken waar jij belang aan hecht.
 • Als lid van het team bent je collegiaal en help je mee de teamspirit te bevorderen.
 • Af en toe zelfstandig werken schrikt jou niet af. Op deze momenten kan je jouw werk plannen en prioriteiten leggen.
 • Je bent voldoende communicatief vaardig en klantvriendelijk om telefoons te verrichten.
 • Je bent leergierig en toont initiatief om andere deeltaken op te nemen.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract van onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 32/38.
 • Een boeiende job met veel afwisseling en veel contacten waarbij je verantwoordelijkheid kan nemen.
 • Een fijn team van gedreven collega's die jou met open armen ontvangen.
 • Een aangepast introductietraject met ondersteuning door jouw verantwoordelijke en je collega's.
 • Verloning volgens IFIC-barema’s (met eindejaarspremie), waarbij we altijd rekening houden met jouw relevante anciënniteit.
 • Vakantiedagen (incl. 4 extra sectorale vakantiedagen) volgens PC 330 met inbegrip van het opbouwen van eindeloopbaandagen vanaf 45 jaar.
 • Een gratis ruimdekkende hospitalisatieverzekering (en mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten aan gunstig tarief), een fietsvergoeding van 0,35 euro/km, maaltijden aan een gunstig personeelstarief, interessante kortingen via ons uitgebreid YOU-P voordelenplatform (met toegang tot het volledige Benefits@Work-platform).
 • Aandacht voor jouw welzijn op het werk en de nodige ondersteuning bij jouw
 • Een werkomgeving dicht bij de natuur die de rit naar huis of de pauze zoveel leuker maakt.

Interesse na het lezen van deze vacature?

We kijken ernaar uit je te leren kennen!

Solliciteer bij voorkeur online vóór 10 juni 2024, of stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar: personeelsdienst AZ Sint-Lucas Brugge, t.a.v. Kirsty Moerman, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge. Wij garanderen je volledige discretie.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sofie Monbaliu, hoofdapotheker, op het nummer 050 36 54 73.

Java Developer

Adentis

Lisbon (Lisboa), Portugal

Com mais de 7 anos de existência a nível nacional, contamos com mais de 200 colaboradores com o nosso ADN e posicionamo-nos no mercado com 3 ofertas de serviço:

 • Strategy (Outsourcing, NeXel, Team as a Service, Tech Academies);
 • R&D (Estágios, POC, Laboratório Tecnológico);
 • Nearshore.

 

Na ADENTIS centramo-nos nas PESSOAS e é este o nosso salário emocional:

 • Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal;
 • Flexibilidade na rotina organizacional;
 • Benefícios de saúde para colaboradores e familiares;
 • Eventos Team Building;
 • Protocolo com mais de 300 parceiros;
 • Formação contínua através de um centro profissional de formação e certificação;
 • Acompanhamento e feedback contínuo através de um plano personalizado;
 • Progressão de carreira através de avaliações objetivas e diretas.

 

O que procuramos:  

 • Licenciatura em Engenharia Informática ou similar;  
 • Experiência superior a 5 anos em funções de desenvolvimento Java 11; 
 • Experiência em revisões de código, testes, operações, processos de construção e codificação; 
 • Bons conhecimentos em Docker; 
 • Experiência em REST API’s;  
 • Excelentes conhecimentos de base dados (SQL, Oracle, Mysql);  
 • Domínio da língua inglesa (falada e escrita). 

 

 

Se queres fazer parte de uma empresa People First, junta-te a nós.

 

We walk with you!

 

REF: LX.ADN.JAVADEV

 

 

Na Adentis defendemos a igualdade e valorizamos a diversidade. Criamos um ambiente seguro, diversificado e onde as oportunidades são iguais para todos os colaboradores!

Não discriminamos com base em idade, etnia, orientação sexual, género, deficiência ou qualquer fator que não seja o mérito.

Todas as candidaturas com competências para o cargo são bem-vindas!

ICT - O365 System Engineer - #werkplekvrij

UZ Brussel

Jette, Brussel, Belgium Jette

ICT - O365 System Engineer - #werkplekvrij

At the UZ Brussel ICT department, you will be part of a dynamic team that attaches great importance to innovation. Every day, 95 enthusiastic ICT employees work on new solutions to support our employees - but also our patients and their families - with the best possible ICT applications. After all, it is impossible to imagine a modern hospital like UZ Brussel without ICT in its daily operations.

We work with the latest technologies (expert systems, workflow mechanisms, multi-tier architectures, mobile applications, virtualisation, telematics, etc.) and through our relationship with the VUB, we regularly participate in innovative research projects.

A fully-fledged Electronic Patient Dossier (EPD) is indispensable in a hospital. Primuz is the EPD system developed in UZ Brussel, and through a partner cooperation agreement, Primuz is also used in numerous other hospitals in Belgium.

What does the job entail?

We are looking for a colleague who is keen to get stuck in to our operational challenges, maintaining the systems, developing new technologies, etc. And all this while being secure-, but also service-minded and thinking in terms of care and patients.

Do you recognise yourself in the description below?

 • You have a master or bachelor degree or equivalent through experience.
 • You have a very good knowledge of Dutch or English

You have a good knowledge of:

 • Operating systems (Windows Server 2016-2022)
 • Microsoft Office 365 (Teams/SharePoint/Exchange Online)
 • Microsoft Active Directory, Azure AD & MFA (MS Azure experience is a +)
 • Virtualisation (VMware vSphere)
 • Storage concepts (NetApp or Dell Isilon are a +)
 • Scripting (Powershell)
 • Knowledge of networking (TCP/IP, Ethernet, Switching & Routing)

 

Furthermore, it is a must that you are eager to learn and open to new technologies. A good dose of stress resistance and team spirit are also important.

A hospital is active 24/7, so you will participate in the on-call system (1 week out of 5)

What can we offer you?

 • A full-time contract (38h) of indefinite duration;
 • Covid or not, you get the opportunity to work from home (up to 4 days/week);
 • Extralegal benefits:
  • Supplementary pension fund;
  • Hospitalisation insurance, including a contribution to ambulatory care in the UZ Brussel;
  • Guaranteed income insurance;
  • Allowance for travel expenses:
   • Full reimbursement for public transport
   • Bicycle allowance
   • Mileage allowance for cars
   • Possibility of bicycle leasing for commuter traffic
  • Reduced prices in the company restaurant;
  • Access to parking at the hospital and distance parking at exit 9 (Jette) and the research park in Zellik
  • Access to ‘Benifts at Work’-advantages
  • 27 days of paid holiday (following Belgian holiday system in the private sector);
  • Attractiveness and end-of-year bonus;

 

 • You are in an application area with lots of variation and the latest technologies;
 • You receive substantively varied challenges, and you work independently in a great team;
 • You work in a challenging hospital organisation where you have space for personal development and evolution;

 

UZ Brussel works in partnership with the VUB and Erasmus University College Brussels to form the Brussels Health Campus. This campus, located between junction 9 of the Brussels Ring Road and Bois du Laerbeek, accommodates a childcare facility (complying with the system of the government agency Kind & Gezin), childcare in the holidays, a primary school, and a fitness centre.

Interested?

 • Apply online using the apply button.
 • If you have questions, please phone us on 02 801 24 27

Inslapende nachtbegeleider VE Kinder- en jeugdpsychiatrie

AZ Sint-Lucas Brugge

Brugge, West-Vlaanderen, Belgium Brugge

Inslapende nachtbegeleider VE Kinder- en jeugdpsychiatrie

Wat ga je doen?

Als inslapende nachtbegeleider op VE Kinder- en jeugdpsychiatrie kan je elke nacht van de week ingezet worden.

 • Jouw aanwezigheid is gewenst van 22u00 tot 7u15 waarvan je tot 23u wakker bent en om 06u30 opstaat.
 • Je ontvangt de nodige patiëntinformatie om de functie te kunnen uitvoeren.
 • Je verleent, waar nodig en indien gevraagd, bijstand bij een telefonische oproep, meer bepaald:
  • aanwezigheid bij een incident tot de komst van het agressieteam;
  • aanwezigheid voor andere kinderen tijdens de aanwezigheid van het agressieteam;
  • aanwezigheid van ongeveer ½ uur na het vertrekken van het agressieteam.

Wat heb jij te bieden?

 • Je wil graag bijverdienen als vrijwilliger, of je bent een jobstudent die het quota van 600 uren niet overschreden heeft.
 • Ervaring met kinderen, in de zorg, of in het onderwijs is een meerwaarde.
 • Je bent een alert persoon en hebt geen moeite om kort na het wakker worden tot actie over te gaan.
 • Je geeft prioriteit aan veiligheid.
 • Je bent op regelmatige basis inzetbaar (bij voorkeur in een regelmatige frequentie).

Wat bieden wij jou?

 • Een overeenkomst waarvan de tewerkstellingsbreuk en de inslapende nachten zijn overeen te komen.
 • Een boeiende job met een motiverende verantwoordelijkheid.
 • Een opleiding in kader van veiligheid.
 • Een vaste vergoeding per inslapende nacht.

Interesse?

We kijken ernaar uit je te leren kennen!

Solliciteer bij voorkeur online vóór 10 juni 2024 of stuur zo snel mogelijk jouw cv en motivatiebrief naar: personeelsdienst AZ Sint-Lucas Brugge, t.a.v. Kirsty Moerman, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge. We garanderen je volledige discretie.

Voor bijkomende info kan je terecht bij Marie Vandewiele, diensthoofd Kinder- en jeugdpsychiatrie, op het nummer 050 36 99 02.

Juriste Droit des Affaires Français et Anglais

Solutions 30

Braga, Braga, Portugal Braga

Juriste Droit des Affaires Français et Anglais

Si tu souhaites donner un nouvel élan à ta carrière, rejoins-nous !

REJOINDRE NOTRE EQUIPE

Au sein de la société SOLUTIONS 30, vous intégrerez le département juridique du groupe au Portugal sous la supervision de la Direction Juridique du Groupe et vous serez en charge de tous les aspects juridiques de la vie du groupe notamment:

 

TES DÉFIS CHEZ SOLUTIONS 30

DROIT DES SOCIETES / CORPORATE :

 • Secrétariat juridique et suivi des formalités relatives aux filiales du Groupe (nomination de CAC, déclaration de Bénéficiaires Effectifs, transferts de sièges sociaux, changement de dirigeants, création de sociétés…) ;
 • Rédaction d’actes (Procès-Verbaux des Décisions de l’Associé Unique) ;
 • Dépôt/Approbation des comptes ;
 • Participation aux opérations de restructuration interne : fusion, cession de branche d’activités, liquidations, etc.
 • Rédaction de délégations et de pouvoirs;
 • Rédaction de lettres de confort et d’actes de cautionnement (garanties) etc.

CONTRATS :

 • Revues et rédaction de contrats commerciaux et d’avenants de toute sorte : prestations de services, sous-traitance, construction ;
 • Revue et rédaction de NDA, de conditions générales, de protocoles ;
 • Résiliations contractuelles etc.

ASSURANCES :

 • gestion des problématiques liées aux assurances et à nos couvertures (extensions des garanties).

CONTENTIEUX :

 • Suivi des dossiers contentieux en lien avec nos Conseils le cas échéant ;

 DIVERS :

 • Suivi du portefeuille de marques en lien avec nos Conseils ;
 • Recherches juridiques ;

Participation aux projets transverses groupe : mise en place de certifications, normes, etc.

 

A PROPOS DE TOI

 • 4-5 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire.
 • Minimum BAC + 5 en droit.
 • Expérience en droit des affaires / droit des sociétés indispensable.
 • Expérience en cabinet d’avocats sera un atout.
 • Rigoureux (se), engagé (e) et réactif (ve).
 • Qualités rédactionnelles indispensables, autonomie et esprit d’équipe.
 • Anglais & Français – niveau C2 minimum requis.

 

CE QUE NOUS OFFRONS

 • Contrat à durée indéterminée.
 • Mutuelle.
 • Titre-restaurant.
 • Salaire ajusté en fonction de l'expérience.
 • Prime de cooptation.
 • Jour de congé anniversaire.
 • Un suivi continue.
 • Environnement de travail avec une grande diversité culturelle.
 • Espaces conçus pour favoriser le travail en équipe.

Type d'emploi : temps plein. Présentiel.

LOCALISATION

 • Viana au Braga    

 

Si tu es prêt à nous rejoindre pour faire la différence, envoie ton CV en mettant en avant tes expériences les plus marquantes. Nous avons hâte de te rencontrer !

Communication and Marketing

Solutions 30

S. Romão Neiva, Viana do Castelo, Portugal S. Romão Neiva

Communication and Marketing

Company Overview:

Solutions30 is a leading technology solutions provider operating in 10 EU countries. We specialize in providing innovative and efficient technology services to a wide range of industries in the Connectivity, Energy, and Technology segments.

 

Job Overview:

Are you passionate about communication and skilled in both French and English? Join our dynamic team as a Communication Specialist!

We seek a talented individual to oversee internal communication strategies, ensuring effective messaging across our organization. As a Communication Specialist, you will promote cohesion and alignment through clear and engaging communication channels.

 

Key Responsibilities:

Develop and implement internal communication plans

Create engaging content

Coordinate communication initiatives and campaigns

Foster a collaborative and informed workplace culture

 

Requirements:

Fluency in both French and English (written and verbal)

Proven experience in communication, preferably in a multinational environment

Strong interpersonal and organizational skills

Creativity and attention to detail

Join us and be part of a vibrant team dedicated to making a difference through impactful communication!

 

We offer a competitive salary and benefits package for the selected candidate. Come on board! Send us your CV; we'll be eagerly waiting for you.

Consultor/a de Implementação - Telecomunicações - Lisboa ou Porto

Grupo Wondercom

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

Consultor/a de Implementação - Telecomunicações - Lisboa ou Porto

WONDERCOM | Creating the future Together

Há mais de 20 anos a acompanhar o Futuro das Tecnologias nos setores de Telecomunicações e Energia

 

Vem criar o futuro connosco!

 

Procuramos um/a Consultor/a de Suporte Funcional, na zona de Lisboa ou Porto.

Integrado na equipa de Serviços Geridos de um importante operador de telecomunicações assumirás as seguintes responsabilidades:

 • Levantamento das necessidades e requisitos técnicos e funcionais do cliente no âmbito da solução/serviço contratado.
 • Organização e execução do Workshop funcional ao cliente.
 • Mapeamento de soluções e pequenas configurações (funcionais).

Para cumprir a missão necessitas de:

 • Curso Técnico Profissional de Nível 4 na área Redes, Gestão de Redes, Telecomunicações, Informática, Electrónica ou similar (preferencial)
 • Conhecimentos na área de redes e telecomunicações
 • Experiência em Field Service será uma mais valia (preferencial)
 • Orientação para o cliente

O teu perfil interpessoal deverá ser de:

 • Bom relacionamento interpessoal
 • Capacidades analíticas
 • Boas capacidades de comunicação
 • Capacidade de resolução de problemas;
 • Sentido de responsabilidade;
 • Proatividade e autonomia

Horário: 9h-18h Segunda a Sexta, híbrido (2 dias em escritório)

Localização: Lisboa (Parque das Nações) ou Porto (Lacs - Avenida da Boavista)

Oferecemos:

 • Possibilidade de participar em projetos com alta visibilidade dentro da organização;
 • Acompanhamento personalizado e focado no teu desenvolvimento de carreira;
 • Wonder4You – Programa de benefícios exclusivos para colaboradores do Grupo Wondercom;
 • Plano de formação desenhado à tua medida (com acesso a mais 5000 cursos especializados e certificados)

________________________________________________________________________________________________________________

Aviso de Privacidade

Ao enviar-nos o seu Currículo concorda com o tratamento dos seus dados pessoais pela Wondercom, Lda. na qualidade de Responsável pelo Tratamento, com a finalidade de recrutamento para o presente processo e para futuros processos de recrutamento que reúna o perfil adequado. Os seus dados pessoais serão conservados pelo período máximo de 3 anos, através da nossa plataforma de recrutamento CV Warehouse na qualidade de subcontratante. No caso de pretender aceder, retificar, efetuar a portabilidade dos dados, apagar, limitar ou opor-se ao tratamento dos dados por favor consulte a nossa politica de privacidade em https:// wondercom.pt/ politica-de-privacidade/ ou solicitar algum dos direitos supra mencionados junto da CVWarehouse através da sua conta. Os seus dados serão partilhados dentro do Grupo Wondercom (Wondertrade, KnowledgeWorks) para futuros processos de recrutamento.

Dienst pediatrie/kinderneurologie: staflid 10/10 (2024 014)

UZA

Edegem, Antwerpen, Belgium Edegem

Dienst pediatrie/kinderneurologie: staflid 10/10 (2024 014)

Wat ga je doen?

 • Je werkt als arts, specialist op de dienst pediatrie, met specifieke bekwaamheid en ervaring binnen de kinderepilepsie.
 • Je bent sterk betrokken bij de patiëntenzorg voor kinderen met zeldzame genetische epilepsiesyndromen opgevolgd op tertiair niveau.
 • Je bouwt het epilepsieonderzoek binnen de dienst verder uit.
 • Je wordt betrokken bij de ondersteuning en begeleiding van de ASO’s en fellows en bedside teaching.
 • Je wordt ingeschakeld in de algemene wachten kindergeneeskunde alsook in de subdiscipline wacht voor kinderneurologie.

Wie zoeken we?

 • Je bent een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend kinderspecialist met specifieke bekwaamheid en ervaring binnen de kinderepilepsie.
 • Het hebben van een PhD in het domein strekt tot aanbeveling, alsmede aantoonbare en blijvende wetenschappelijke interesse en ervaring in zowel translationele als klinisch wetenschappelijke studies.
 • Je hebt specifieke opleidingservaring in zeldzame genetische epilepsiesyndromen, bij voorkeur in binnen- en buitenland.
 • Specifieke expertise in EEG analyse is een must.

Wat mag je verwachten?

 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een universitaire setting.
 • Een voltijdse aanstelling.
 • Een groot aanbod aan boeiende pathologie.
 • Een bediendestatuut met talrijke extralegale voordelen.
 • Verschillende kinderopvangmogelijkheden.
 • Ruime bijscholingsmogelijkheden.
 • Gratis parking.
 • Je komt werken bij een TOP employer!

Interesse om deel uit te maken van ons team?

Solliciteer dan snel online.

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij prof. dr. A. Jansen, dienst Pediatrie/kinderneurologie, op het nummer tel. 03 821 24 28, e-mail anna.jansen@uza.be. Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je verkrijgen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, tel. 03 821 38 99, e-mail kathleen.dekeirel@uza.be.

Senior .Net Developer

Bee Engineering

Lisbon (Lisboa), Portugal

// Bee motto

if (me.dareToChange() == true) { me.sendCV(); me.happy(true); }

 

We are an IT Consultancy focused on Engineering projects associated with information Technologies. We operate in two main areas: OTS and DxSpark, concentrating in what we do best in each of them. We have a diverse team of around 200 professionals, passionate and committed to transforming challenges into opportunities.

Get in touch with us and embark on this journey towards success, here you will find your next challenge #daretochange       

 

Dare to Have:

 • A degree in Computer Engineering or similar is valued;
 • Minimum professional experience of 5 years;
 • Experience with development in C#.Net and SQL;
 • Cloud development knowledge is valued (AWS, GCP or Azure);
 • Experience in team management is valued;
 • Fluency in English, French or Spanish is valued.

 

Dare to live:

Global Mindset | Integration into a fast-growing international company;

Continuous Learning | Free training and certification plan in technologies, methodologies, languages and soft-skills;

Infinite Feedback | Career monitoring and progression;

Health | Health, dental and life insurance;

Partnerships| Benefits and discounts at restaurants, gyms, travel, pharmacies and more;

One to one | We value open communication between everyone;

Celebrations | We celebrate together near or far with special gifts;

Referral Program | colleague and friend referral program;

Stack | Laptop, data pack and welcome kit;

Diversity | At Bee Engineering we value diversity, defend equity and strive to create a safe environment, based on team spirit and mutual assistance. We are committed to developing practices that promote equal opportunities and combating discrimination;

Sustainability & CSR | As a company, we have defined strategic action plan, based on the sustainable development objectives (Agenda 2030, UN), with the aim of moving responsibly and contributing to a more sustainable and fairer world.

ADS Performance Specialist (M/F) - World of Wine

The Fladgate Partnership

Vila Nova de Gaia, Oporto (Porto), Portugal Vila Nova de Gaia

ADS Performance Specialist (M/F) - World of Wine

Encontra o teu lugar connosco!

 

O World of Wine é uma das maiores atrações de Portugal, reunindo experiências/museus culturais, restaurantes e bares, 1 escola de vinhos e espaços para eventos e exposições temporárias. 

Estamos à procura de um ADS Performance Specialist (M/F), para integrar a nossa equipa de Marketing.

 

Principais responsabilidades:

 • Gestão de anúncios Instagram, Facebook e Google ADS;

 • Monitorização e análise diárias da performance das campanhas;
 • Estudo de keywords, bid, budget para a criação de novas campanhas;

 • Resolução de problemas e criação de testes a/b;

 • Elaboração de reports e análise dos principais KPIs de performance;

 • Acompanhamento das principais tendências de Ads no mercado;

 • Assistência nos projetos de marketing digital da empresa.

 

Requisitos:

 • Formação superior na área de Gestão, Marketing ou Comunicação;

 • Experiência profissional mínima de 2 anos na área de Paid Media;

 • Domínio de ferramentas digitais como GA4, Google Tag Manager e Looker Studio;

 • Fluência em português e inglês;

 • Capacidade de organização e planeamento.

 

Se achas que tens o perfil que procuramos, não percas mais tempo. Candidata-te a uma empresa em crescimento e com facilidade de alojamento!

Construímos histórias de sucesso e a próxima pode ser a tua!

Centrumdirecteur (m/v/x)

FEDASIL

Alveringem, West-Vlaanderen, Belgium Alveringem

Centrumdirecteur (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Centrumdirecteur (M/V/X)

Voor het opvangcentrum van “Hervestiging” - Alveringem

Interne & externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9075/024

 

FUNCTIE

Doel

Je staat in voor de uitvoering van de algemene beleidsplanning en dagelijkse coördinatie van het opvangcentrum, in overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil, om zo een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang van asielzoekers te garanderen.

Als Centrumdirecteur werk je nauw samen met de regionale coördinatie, alsook met de dienst die instaat voor de coördinatie van het Hervestigingsprogramma.

Context

Het opvangcentrum voor hervestigde vluchtelingen in Alveringem is een open federaal opvangcentrum en wordt beheerd door Fedasil. Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 133 bewoners en er werken 25-tal personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als centrumdirecteur werk je binnen de dienst van de Centrumdirectie. Meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be

Het opvangcentrum Alveringem wordt specifiek geopend voor de opvang van hervestigde vluchtelingen. De specifieke opdracht is het organiseren van de eerste fase van het opvangtraject. Tijdens deze eerste fase wordt er vooral gefocust op de sociale en/of medische noden, adaptatie en integratie en de doorstroom naar private huisvesting of opvangplaats in het opvangnetwerk.

Het centrum staat bovendien in voor de organisatie van specifieke activiteiten en opleidingen voor de hervestigde vluchtelingen, dit ter voorbereiding van hun integratietraject in België

Voor meer informatie over hervestiging, bezoek de Fedasil website: https://www.fedasil.be/nl/hervestiging

 

Inhoud

Je maakt een beleidsplan op operationeel en strategisch niveau. Je stuurt het directieteam aan, je werkt procedures, richtlijnen en vademecums uit, je concretiseert de instructies van het hoofdbestuur in de werking. Je staat in voor het constant evalueren, bijsturen en vernieuwen van de algemene werking.

Je informeert bewoners over hun rechten en plichten in de opvang, je handhaaft de interne orde door bemiddeling en sanctionering en je voorziet zinvolle daginvulling voor bewoners en initiatieven gericht op hun responsabilisering

Je stelt de jaarlijkse begroting op als onderdeel van het algemene beleidsplan, je superviseert de verrichtingen en sluit contracten af met externe dienstverleners.

Je begeleidt het wervingsbeleid en het personeelskader. Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, goede arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

Je motiveert, coacht en evalueert jouw directe medewerkers. Je voorziet opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en loopbanen.

Je werkt een investeringsplan uit, je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en opvolgen van vergunningen, je verzekert het algemene stockbeheer, je overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties en signaleert problemen aan het hoofdbestuur.

Je werkt veiligheidsprocedures en -richtlijnen uit, je bewaakt de medische en hygiënische situatie in het centrum in samenspraak met de centrumarts, je beheert arbeidsgeneeskundige dossiers en organiseert overleg met politie en brandweer.

Je bouwt overlegstructuren op met betrokkenen uit de omgeving, je organiseert projecten en evenementen en je gaat samenwerkingsverbanden aan.

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen, maakt analyses, presenteert gegevens en geeft aan het hoofdbestuur de standpunten weer van je centrum.

Je bent persoonlijke beschikbaar voor het personeel bij problemen en vragen van operationele aard, je superviseert complexe dossiers en probleemsituaties.

 

PROFIEL

Je heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Je hebt een master-/licentiaatsdiploma.

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

 • Het aansturen en leidinggeven van een team ;
 • Het uitwerken, uitvoeren en implementeren als projectverantwoordelijke van projecten;
 • De dagelijkse coördinatie van een operationele entiteit (met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de domeinen personeelszaken, infrastructuur, veiligheid en of opvang)”

 

Technische competenties

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en weet hoe je medewerkers moet evalueren. Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

 

Generieke competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

ORGANISEREN: Proactief zetten van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.

 

Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

 

Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

ADVISEREN: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. 

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen, je spreekt Frans in geval van vacature in Brussel.

 

AANBOD

Type overeenkomst

Een voltijds (38u/week) contract van onbepaalde duur met clausule verbonden aan Europese financiering. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Alveringem

Gapaard 9

8690 Alveringem

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het maandsalaris bedraagt bruto tussen €5. 614, 42 en €6. 651, 30 (startsalaris op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag varieert in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be

 

Voordelen

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

ZIN OM TE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 16/06/2024

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we vereisten en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Bosa. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

SELECTIEPROCEDURE

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden op 21/06/21. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer mateus.bontor@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

NodeJS Developer

Bee Engineering

Coimbra, Portugal

// Bee motto

if (me.dareToChange() == true) { me.sendCV(); me.happy(true); }

 

We are an IT Consultancy focused on Engineering projects associated with information Technologies. We operate in two main areas: OTS and DxSpark, concentrating in what we do best in each of them. We have a diverse team of around 200 professionals, passionate and committed to transforming challenges into opportunities.

Get in touch with us and embark on this journey towards success, here you will find your next challenge #daretochange       

 

Dare to Have:

 • Higher education in Computer Engineering or similar is valued;
 • Proven professional experience of more than 3 years in Node.js;
 • Creation of RESTful APIs;
 • Fluency in English, French or Spanish is valued.

 

Dare to live:

Global Mindset | Integration into a fast-growing international company;

Continuous Learning | Free training and certification plan in technologies, methodologies, languages and soft-skills;

Infinite Feedback | Career monitoring and progression;

Health | Health, dental and life insurance;

Partnerships| Benefits and discounts at restaurants, gyms, travel, pharmacies and more;

One to one | We value open communication between everyone;

Celebrations | We celebrate together near or far with special gifts;

Referral Program | colleague and friend referral program;

Stack | Laptop, data pack and welcome kit;

Diversity | At Bee Engineering we value diversity, defend equity and strive to create a safe environment, based on team spirit and mutual assistance. We are committed to developing practices that promote equal opportunities and combating discrimination;

Sustainability & CSR | As a company, we have defined strategic action plan, based on the sustainable development objectives (Agenda 2030, UN), with the aim of moving responsibly and contributing to a more sustainable and fairer world.

Farmacêutico (m/f) - Farmácia Nova (Póvoa do Varzim)

Farmácias Holon - Sede

Oporto (Porto), Portugal

Farmacêutico (m/f) - Farmácia Nova (Póvoa do Varzim)

“Um novo olhar sobre a farmácia – ser um profissional de saúde do futuro”

Somos a farmácia do futuro que abre portas diariamente com o intuito de marcar a diferença e ir para além das tradicionais atividades em farmácia comunitária!

Acreditamos num modelo de farmácia diferenciador, assente no compromisso com a comunidade, trabalhando diariamente com o foco na melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes, através de uma abordagem integral na forma como perspetivamos os serviços farmacêuticos.

Se te revês neste conceito, estamos à tua procura!

 

O que procuramos:

 • Mestrado em Ciências Farmacêuticas (obrigatório);
 • Disponibilidade para horários rotativos de 2ª a sábado das 09h00 às 19h30.

 

O que encontrarás na Farmácia Nova:

 • Uma localização acessível;
 • Farmácia encerra aos domingos e feriados;
 • Acesso a formação técnica e comportamental contínua através de uma plataforma e-learning exclusiva;
 • Prestação de um serviço de excelência através dos serviços farmacêuticos e complementares.

 

Se consideras ter o que procuramos e queres integrar esta equipa, envia-nos a tua candidatura com CV atualizado!

Farmacêutico(a) - Farmácia Soares - Sacavém (Substituição Licença)

Farmácias Holon - Sede

Lisbon (Lisboa), Portugal

Farmacêutico(a) - Farmácia Soares - Sacavém (Substituição Licença)

O que nos caracteriza:

“Um novo olhar sobre a farmácia – ser um profissional de saúde do futuro”

Somos a farmácia do futuro que abre portas diariamente com o intuito de marcar a diferença e ir para além das tradicionais atividades em farmácia comunitária!

Acreditamos num modelo de farmácia diferenciador, assente no compromisso com a comunidade, trabalhando diariamente com o foco na melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes, através de uma abordagem integral na forma como perspetivamos os serviços farmacêuticos.

 

Se te revês neste conceito, estamos à tua procura!

 

O que procuramos:

 • Mestrado em Ciências Farmacêuticas (obrigatório);
 • Disponibilidade para horários rotativos entre às 09h00 e às 20h00 de 2ª a 6ª e sábado entre às 09h00 e às 13h00;
 • Experiência no sistema Sifarma.

 

O que encontrarás na Farmácia Soares Sacavém:

 • Um horário atrativo com folga fixa ao domingo;
 • Contacto com os vários serviços disponibilizados na farmácia;
 • Acesso a formação técnica e comportamental contínua através de uma plataforma e-learning exclusiva;
 • Prestação de um serviço de excelência através dos serviços farmacêuticos e complementares;
 • Contacto com funções diversificadas ao nível da formação, do marketing, dos projetos e da marca própria através da atribuição de áreas de responsabilidade.

 

Se consideras ter o que procuramos e queres integrar esta equipa, envia-nos a tua candidatura com CV atualizado!

 

Técnico(a) Auxiliar de Farmácia - Farmácia Nicolau

Farmácias Holon - Sede

Lisbon (Lisboa), Portugal

Técnico(a) Auxiliar de Farmácia - Farmácia Nicolau

“Um novo olhar sobre a farmácia – ser um profissional de saúde do futuro”

Somos a farmácia do futuro que abre portas diariamente com o intuito de marcar a diferença e ir para além das tradicionais atividades em farmácia comunitária!

Acreditamos num modelo de farmácia diferenciador, assente no compromisso com a comunidade, trabalhando diariamente com o foco na melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes, através de uma abordagem integral na forma como perspetivamos os serviços farmacêuticos.

Se te revês neste conceito, estamos à tua procura!

 

O que procuramos:

 • Curso de Técnico Auxiliar de Farmácia (preferencial);
 • Disponibilidade para horários: 09h00 - 20h00 (de 2ª à 6ª) e das 09h00 - 17h00 aos sábados;
 • Foco em funções de backoffice.

 

O que encontrarás na Farmácia Nicolau:

 • Uma localização acessível;
 • Horário atrativo e flexível: Encerra domingos e feriados, possibilidade de 2 fins de semana de folga por mês;
 • Farmácia com ambiente familiar;
 • Acesso a formação técnica e comportamental contínua através de uma plataforma e-learning exclusiva;
 • Prestação de um serviço de excelência através dos serviços farmacêuticos e complementares.

Dienst Centrum reproductieve geneeskunde: toegevoegd specialist 10/10 (2024 010)

UZA

Edegem, Antwerpen, Belgium Edegem

Dienst Centrum reproductieve geneeskunde: toegevoegd specialist 10/10 (2024 010)

Wat ga je doen?

 • Je werkt als toegevoegd specialist in de dienst Centrum reproductieve geneeskunde. Het centrum heeft een erkenning als zorgprogramma type B waardoor het hele spectrum van fertiliteitsbehandelingen wordt aangeboden.
 • Je neemt actief deel aan alle aspecten van het zorgprogramma medisch begeleide voortplanting in het multidisciplinaire team.
 • Je bent bereid deel te nemen aan het wachtsysteem van de dienst.

Wie zoeken we?

 • Je bent een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend specialist in de gynaecologie-verloskunde.
 • Je hebt een bijzondere interesse voor verdere bekwaming in de reproductieve geneeskunde.

Wat mag je verwachten?

 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een universitaire setting.
 • Een voltijdse aanstelling voor 1 jaar met ingang 1/10/2024.
 • Een groot aanbod aan boeiende pathologie.
 • Een bediendestatuut met talrijke extralegale voordelen.
 • Als universitair ziekenhuis bieden we talloze opleidingsmogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen.
 • We ontzorgen jou en je gezin met verschillende kinderopvangmogelijkheden en een ruime, gratis personeelsparking.
 • Je kan gebruikmaken van een rijk aanbod aan gratis sportactiviteiten en -ondersteuning dankzij onze erkenning als Sportbedrijf.
 • Als topper in jouw vakgebied pas je perfect bij ons als Top Employer.
 • En nog veel meer! Ontdek alle voordelen van werken bij het UZA hier.

Interesse om deel uit te maken van ons team?

Solliciteer dan snel online.

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij het diensthoofd centrum reproductieve geneeskunde, prof. dr. D. De Neubourg, op het nummer tel. 03 821 45 98, e-mail diane.deneubourg@uza.be. Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je verkrijgen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, tel. 03 821 38 99, e-mail kathleen.dekeirel@uza.be.

C/C++ Programmer

Bee Engineering

Coimbra, Portugal

// Bee motto

if (me.dareToChange() == true) { me.sendCV(); me.happy(true); }

 

We are an IT Consultancy focused on Engineering projects associated with information Technologies. We operate in two main areas: OTS and DxSpark, concentrating in what we do best in each of them. We have a diverse team of around 200 professionals, passionate and committed to transforming challenges into opportunities.

Get in touch with us and embark on this journey towards success, here you will find your next challenge #daretochange       

 

Dare to Have:

 • Higher education in the IT area (or similar) is valued;
 • Professional experience developing in C / C++;
 • Experience in developing embedded systems (+2 years);
 • Professional experience in Java or .Net is valued;
 • Knowledge of Databases and Webservices.
 • Fluency in English, French or Spanish is valued.

 

Dare to live:

Global Mindset | Integration into a fast-growing international company;

Continuous Learning | Free training and certification plan in technologies, methodologies, languages and soft-skills;

Infinite Feedback | Career monitoring and progression;

Health | Health, dental and life insurance;

Partnerships| Benefits and discounts at restaurants, gyms, travel, pharmacies and more;

One to one | We value open communication between everyone;

Celebrations | We celebrate together near or far with special gifts;

Referral Program | colleague and friend referral program;

Stack | Laptop, data pack and welcome kit;

Diversity | At Bee Engineering we value diversity, defend equity and strive to create a safe environment, based on team spirit and mutual assistance. We are committed to developing practices that promote equal opportunities and combating discrimination;

Sustainability & CSR | As a company, we have defined strategic action plan, based on the sustainable development objectives (Agenda 2030, UN), with the aim of moving responsibly and contributing to a more sustainable and fairer world.

Técnico(a) de Farmácia - Farmácia Nicolau

Farmácias Holon - Sede

Lisbon (Lisboa), Portugal

Técnico(a) de Farmácia - Farmácia Nicolau

“Um novo olhar sobre a farmácia – ser um profissional de saúde do futuro”

Somos a farmácia do futuro que abre portas diariamente com o intuito de marcar a diferença e ir para além das tradicionais atividades em farmácia comunitária!

Acreditamos num modelo de farmácia diferenciador, assente no compromisso com a comunidade, trabalhando diariamente com o foco na melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes, através de uma abordagem integral na forma como perspetivamos os serviços farmacêuticos.

Se te revês neste conceito, estamos à tua procura!

 

O que procuramos:

 • Licenciatura em Farmácia (obrigatório);
 • Disponibilidade para horários: 09h00 - 20h00 (de 2ª à 6ª) e das 09h00 - 17h00 aos sábados;
 • Foco em funções de backoffice.

 

O que encontrarás na Farmácia Nicolau:

 • Uma localização acessível;
 • Horário atrativo e flexível: Encerra domingos e feriados, possibilidade de 2 fins de semana de folga por mês;
 • Farmácia com ambiente familiar;
 • Acesso a formação técnica e comportamental contínua através de uma plataforma e-learning exclusiva;
 • Prestação de um serviço de excelência através dos serviços farmacêuticos e complementares.

Dienst pediatrie: staflid 10/10 (2024 009)

UZA

Edegem, Antwerpen, Belgium Edegem

Dienst pediatrie: staflid 10/10 (2024 009)

Wat ga je doen?

 • Je werkt als arts, specialist op de dienst pediatrie, met subspecialisatie in de kindergastroenterologie, hepatologie en nutritie.
 • Je vervoegt het bestaande team van twee stafleden en één fellow.
 • Je beoefent klinische taken over de hele breedte van de kindergastroenterologie, hepatologie en nutritie, dit binnen een uitdagende en multidisciplinair gerichte werkomgeving.
 • Je voert diagnostische en therapeutische gastro- en coloscopiën uit.
 • Je neemt deel aan een georganiseerd wachtsysteem voor het subspecialisme en voor de algemene kindergeneeskunde.
 • Je neemt actief deel aan (klinische) research en aan de opleiding van studenten en ASO’s.

Wie zoeken we?

 • Je bent een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts, erkend kinderspecialist met subspecialisatie in de kindergastroenterologie, hepatologie en nutritie.
 • Een doctoraat strekt tot aanbeveling. Indien je nog niet beschikt over een doctoraat wordt wel verwacht om dit te willen behalen tijdens de aanstelling.
 • Je bent een teamspeler die individuele uitdagingen en verantwoordelijkheden durft aan te gaan om samen de kwaliteit van zorg telkens weer te verbeteren.
 • Je bent heel patiëntgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat mag je verwachten?

 • Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid in een universitaire setting.
 • Een voltijdse aanstelling.
 • Een groot aanbod aan boeiende pathologie.
 • Een bediendestatuut met talrijke extralegale voordelen.
 • Als universitair ziekenhuis bieden we talloze opleidingsmogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen.
 • We ontzorgen jou en je gezin met verschillende kinderopvangmogelijkheden en een ruime, gratis personeelsparking.
 • Je kan gebruikmaken van een rijk aanbod aan gratis sportactiviteiten en -ondersteuning dankzij onze erkenning als Sportbedrijf.
 • Als topper in jouw vakgebied pas je perfect bij ons als Top Employer.
 • En nog veel meer! Ontdek alle voordelen van werken bij het UZA hier.

Interesse om deel uit te maken van ons team?

Solliciteer dan snel online.

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij het diensthoofd kindergeneeskunde, prof. dr. S. Verhulst, op het nummer tel. 03 821 35 63, e-mail stijn.verhulst@uza.be. Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je verkrijgen bij Kathleen Dekeirel, talent coördinator, tel. 03 821 38 99, e-mail kathleen.dekeirel@uza.be.

Gestor de Clientes - Hospital Lusíadas Amadora (M/F)

Lusíadas Saúde

Amadora, Lisbon (Lisboa), Portugal Amadora

Gestor de Clientes - Hospital Lusíadas Amadora (M/F)

Somos uma empresa com 25 anos de história, que valoriza a proximidade, a inovação e a diferenciação clínica.

Contamos com uma equipa de 7000 profissionais, de norte a sul do país, unidos pela diversidade e pela paixão por cuidar.

A nossa força está na soma das características individuais de cada um dos nossos Profissionais, no compromisso com a não-exclusão e no respeito pela diferença.

Valorizamos a abertura, compaixão, lealdade e integridade, entendendo que é o que torna a nossa equipa verdadeiramente única.

Acreditamos que esta cultura inclusiva é transformadora para a nossa empresa, o setor da saúde e a sociedade em geral. Totalmente comprometidos com o País e os portugueses, investimos nas mais avançadas tecnologias, em equipamentos de última geração e centros de diferenciação e especialização.

 

'Sabemos Cuidar' é mais do que uma assinatura, é o nosso compromisso diário.

Atualmente, precisamos de aumentar o Talento na nossa Equipa.

Estamos à procura de Gestores de Clientes disponíveis para integrar o Hospital Lusíadas da Amadora.

Perfil pretendido:

- Habilitações académicas ao nível do 12º ano de escolaridade (obrigatório);

- Valorizamos experiência profissional na área de gestão de clientes na saúde (especialmente conhecimentos na área de estomatologia);

- Conhecimentos da língua inglesa a nível escrito e oral;

- Disponibilidade para turnos rotativos.

 

Tarefas a desempenhar:

- Dominar os conhecimentos técnicos relativos à sua atividade;

- Conhecer e utilizar as ferramentas e aplicações informáticas na sua atividade específica, de forma a responder às necessidades do seu quotidiano profissional;

- Apoiar diretamente a gestão e dinamização das agendas médicas, em articulação com a orientação das chefias;

- Assegurar todas as tarefas de BackOffice;

- Solucionar situações de reclamação com eficiência e com a devida sensibilidade e tratamento especial;

- Proporcionar um serviço de excelência, agilizando o processo com todos os intervenientes, garantindo o apoio ao cliente, durante e após consultas;

- Gerir proactivamente a carteira de clientes;

- Elaborar orçamentos, bem como informar e prestar todos os esclarecimentos ao cliente sobre o plano personalizado de tratamento, assegurando o acompanhamento da faturação e disponibilizando linha de crédito sempre que adequado, em total articulação com equipa clínica.

 

Se está interessado e reúne estas condições, candidate-se e envie-nos o seu CV atualizado.

 

Venha fazer parte desta equipa para crescermos juntos!

Veilleur.euse.s de nuit - Pôle Asile et Migration - CDI

New Samusocial asbl

Bruxelles, Brussel, Belgium Bruxelles

Veilleur.euse.s de nuit - Pôle Asile et Migration - CDI

Chaque jour, plus de 500 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.600 personnes et familles sans-abri ou en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection internationale.

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

 

Le Samusocial est à la recherche de

Veilleur.euse.s de nuit - Pôle Asile et Migration 

CDI – f/m/x – Fr/Nl

 

Contexte 

Dans le cadre de la transition d'un des dispositifs d'hébergement d'Urgence Sociale vers un dispositif de Demandeurs de Protection Internationale, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateur.trices pour venir renforcer la nouvelle équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau centre. 

Votre fonction

Vous accueillez et encadrez les personnes en demande de protection internationale au sein de la structure.

 

Vos tâches comprendront les aspects suivants :

 • Vous gérez l’ouverture de la porte aux horaires indiqués et accueil des personnes hébergées dans un climat apaisé et respectueux;
 • Vous suivez les sorties autorisées et non autorisées et faites un rapport quotidien aux responsables;
 • Vous êtes en charge du rangement des badges au moment de la sortie des personnes hébergées et de la restitution des badges lors de leur entrée;
 • Vous orientez les hébergés vers les services adéquats en interne;
 • Vous sensibilisez et responsabilisez la personne hébergée dans la vie du centre
 • Vous participez à la bonne marche des différents services du centre;
 • Vous veillez à la sécurité et au bien-être des hébergés, notamment par un système de rondes suffisant, un contrôle des chambres et des présences;
 • Vous élaborez quotidiennement le rapport de nuit;
 • Si besoin, vous faites appel aux services d’urgence externe (ambulance, forces de l’ordre);
 • Vous centralisez toutes les informations et vous communiquez à votre hiérarchie tout ce qui sort de l’ordinaire et qui doit être partagé;
 • Vous êtes la personne de référence au sein de votre équipe.

Votre profil

Compétences techniques

 • Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire;
 • Vous avez une connaissance générale des demandeurs de protection internationale;
 • Une connaissance générale des divers projets et objectifs du Samusocial;
 • La connaissance de l’anglais, de l’arabe ou d’une autre langue est un atout;
 • La possession du permis B est un atout;
 • L’obtention du BEPS est un atout;
 • Vous avez une bonne connaissance de la suite office.

Compétences humaines

 • Vous avez une attitude générale respectueuse, de bienveillance et d’écoute
 • Vous savez vous adapter aux différentes personnes rencontrées
 • Vous échangez régulièrement avec le coordinateur ou les autres membres de l’équipe
 • Vous faite preuve de flexibilité, êtes solidaire et autonome dans la vie du centre
 • Vous respectez le règlement de travail et le code déontologique en vigueur.

Notre proposition

 • Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation;
 • Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 319.00;
 • Horaire: 7/7 (7 jours de travail suivis de 7 jours de repos) de 21h30 à 8h30;
 • Des chèques-repas;
 • Une assurance hospitalisation après 6 mois d'ancienneté;
 • Une intervention dans les frais de transports en commun;
 • Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Le cœur de mission du Samusocial relève de l'insertion des personnes. Ainsi, se fondant sur les obligations s’imposant au Samusocial (ordonnance du 14 juin 2018 et l’arrêté du 9 mai 2019), nous vous informons qu'il est demandé aux nouveaux engagés de fournir un extrait de casier judiciaire modèle 2 au moment de la signature du contrat.

 

Intéressé.e ?

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

Les candidatures sont à envoyer pour le 07/06/2024.

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable.

Educateur.trice - Pôle Asile et Migration - CDI

New Samusocial asbl

Bruxelles, Brussel, Belgium Bruxelles

Educateur.trice - Pôle Asile et Migration - CDI

Chaque jour, plus de 500 collaborateur.trice.s du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.600 personnes et familles sans-abri ou en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection internationale.

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

Educateur.trice - Pôle Asile et Migration

CDI – f/m/x – Fr/Nl 

Contexte 

Dans le cadre de la transition d'un des dispositifs d'hébergement d'Urgence Sociale vers un dispositif de Demandeurs de Protection Internationale, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateur.trices pour venir renforcer la nouvelle équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau centre. 

Votre fonction

Identifier les besoins sociaux des bénéficiaires, apporter un support aux demandes, développer des activités en lien avec les projets individuels et collectifs des bénéficiaires afin de valoriser leur développement personnel, leur intégration sociale et leur autonomie. 

Vos tâches comprendront les aspects suivants :

GESTION DES DEMANDES ET DES BESOINS DES BÉNÉFICIAIRES
 • Accueille et rencontre individuellement les bénéficiaires
 • Établit une relation de confiance avec les bénéficiaires
 • Accompagne le développement physique, intellectuel, socio-affectif et moral des bénéficiaires
 • Entend, répond et oriente les bénéficiaires dans leurs demandes
 • Fait le lien si besoin entre le mineur étranger non accompagné, et son assistant.e social.e
 • Fait le lien, en accord avec l’assistant.e social.e et le service des tutelles (test d’âge,…)
 • Informe et veille à ce que le mineur étranger non accompagné se rende aux rendez-vous qui lui sont fixés
 • Participe à la sécurité, au bien-être et à l’hygiène des bénéficiaires en orientant vers les services compétents, identifiant les personnes les plus fragiles et en leur apportant une attention ou une assistance conforme aux besoins
DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
 • Observe et analyse les besoins des bénéficiaires
 • Propose aux bénéficiaires des activités déjà existantes et/ou met en place des activités individuelles, collectives et communautaires (mise en autonomie, etc.)
 • Assure un suivi individuel et réfléchit, en collaboration avec les bénéficiaires, à des activités répondant aux besoins individuels
 • Remonte les besoins d’activités, fait des recherches sur les activités externes et les propose à la hiérarchie
GESTION ET PRÉVENTION DES CONFLITS
 • Identifie les tensions et prévient les conflits
 • Maintient un climat sécuritaire et bienveillant
 • Apaise les conflits et fait appel au.à la responsable de centre, au.à la référent·e et/ou à l’équipe sociale en cas de besoin
 • Rapporte au.à la responsable de centre, au.à la référent·e et/ou à l’équipe sociale tout problème ou conflit entre les usagers
 • Réalise des rondes régulières dans les locaux et aux alentours du bâtiment
 • Explique les nouvelles procédures et protocoles aux bénéficiaires et veille à leur mise en application
SUPPORT POLYVALENT
 • Prépare l’arrivée des nouveaux bénéficiaires (préparation de la chambre, kit d’arrivée, etc…) et lors des départs, participe au processus de fin d’accueil dans la structure (récupération du matériel prêté, remise des clés des chambres, etc…)
 • Accueille et met à disposition le matériel nécessaire aux nouveaux bénéficiaires
 • S’assure que chaque bénéficiaire dispose du matériel de première nécessité (dentifrice, shampooing, draps, etc.)
 • En accord avec les responsables de centre, participe, selon l’environnement, à la bonne répartition des bénéficiaires dans les chambres et consigne l’information (ex : via des listings ou listes d’étage)
 • Décharge et déplace, au besoin, du matériel
 • Assure tout type de tâches en lien avec la vie quotidienne du centre (lance des machines, donne accès aux consignes, …)
 • Réveille les bénéficiaires à l’heure prévue, si nécessaire
 • Veille, au besoin, à ce que les bénéficiaires quittent les lieux à l’heure prévue
COMMUNICATION, REPORTING ET LIAISON
 • Participe aux réunions d’équipes et débriefings internes
 • Assure, au besoin, l’encadrement des stagiaires
 • Veille à la bonne transmission des informations aux autres collaborateur·trice·s
 • Repère les difficultés d’organisation et/ou de communication et les remonte à sa hiérarchie
 • Assure une veille continue des nouveautés de son domaine et développe activement ses connaissances et compétences
 • Prend contact, en collaboration avec le.la bénéficiaire, avec le réseau pour assurer une prise en charge de qualité
 • Participe aux réunions générales (débriefings, aux réunions médico-psycho-sociales)
 • Participe à des réunions extérieures avec le réseau, en lien avec les missions qui lui sont confiées
 • Maintient à jour le suivi des dossiers des bénéficiaires (digital ou physique)

Votre profil

Compétences techniques

 • Vous êtes en possession d’un bachelier d’éducateur.trice spécialisé.e en accompagnement psycho-éducatif
 • Vous avez une expérience préalable requise de 1 an
 • Une expérience avec un public adolescent est un atout
 • Connaissances générales en matières sociales
 • Connaissance des spécificités (problématiques, approche adaptée, …) liées au public des mineurs étrangers non accompagnés/demandeur.euse.s de protection internationale
 • Connaissances générales du secteur sans-abri / du secteur des demandeur.euse.s de protection internationale et du tissu associatif
 • Connaissances générales des divers projets et objectifs du Samusocial
 • Connaissances générales des logiciels de bureautique courants (suite Office)
 • Connaissance active de l’anglais et la connaissance de toute autre langue constitue un atout

Compétences humaines

 • Vous avez un bon sens de l’organisation et de l’anticipation
 • Vous êtes orienté.e solutions
 • Vous êtes flexible
 • Vous êtes proactif.ve et autonome, tout en ayant un esprit d’équipe
 • Vous faite preuve de résistance au stress et êtes capable de réagir dans l’urgence
 • Vous êtes capable d’établir des relations de confiance, d’écoute et de bienveillance tout en maintenant la distance professionnelle nécessaire
 • Vous avez un intérêt prononcé pour les missions humanitaires
 • Vous êtes capable de rédiger des comptes rendus et de tenir à jour des tableaux de bord

Notre proposition

 • Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation
 • Plusieurs schémas horaires : 5/7, 10h-18h06 + 1we/mois
 • Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 319.00
 • Des chèques-repas
 • Une assurance hospitalisation après 6 mois d'ancienneté
 • Une intervention dans les frais de déplacement domicile-lieux de travail
 • Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques

Le cœur de mission du Samusocial relève de l'insertion des personnes. Ainsi, se fondant sur les obligations s’imposant au Samusocial (ordonnance du 14 juin 2018 et l’arrêté du 9 mai 2019), nous vous informons qu'il est demandé aux nouveaux·elles engagé·e·s de fournir un extrait de casier judiciaire modèle 2 au moment de la signature du contrat.

Intéressé.e ?

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

Les candidatures sont à envoyer pour le 07/06/2024.

 

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable.

Assistant.e.s sociaux.ales - Pôle Asile et Migration - CDI

New Samusocial asbl

Bruxelles, Brussel, Belgium Bruxelles

Assistant.e.s sociaux.ales - Pôle Asile et Migration - CDI

Chaque jour, plus de 500 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.600 personnes et familles sans-abri ou en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection internationale.

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

 

Le Samusocial est à la recherche des

Assistant.e.s sociaux.ales - Pôle Asile et Migration

CDI – f/m/x – Fr/Nl

Contexte 

Dans le cadre de la transition d'un des dispositifs d'hébergement d'Urgence Sociale vers un dispositif de Demandeurs de Protection Internationale, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateur.trices pour venir renforcer la nouvelle équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau centre. 

Votre fonction 

Sous la supervision du responsable du centre d’accueil, vous êtes en charge de l’accompagnement social des bénéficiaires de l’accueil, en collaboration avec les autres membres du service social. Vous conseillez et orientez les bénéficiaires de l’accueil dans les démarches administratives et dans la procédure de demande de protection internationale. Vous assistez notamment le bénéficiaire pour la désignation d’un avocat. De manière générale, vous aidez les bénéficiaires à surmonter les situations critiques dans lesquelles ils se trouvent.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :

Accueil, suivi et accompagnement

 • Accueille et rencontre individuellement les bénéficiaires, réalise une anamnèse, identifie la nature de l’aide à apporter et évalue les démarches à entreprendre, en collaboration avec les bénéficiaires;
 • Accompagne les bénéficiaires dans leur procédure de demande de protection internationale et en assure le suivi;
 • Oriente, le cas échéant, vers les services compétents internes ou externes;
 • Informe les bénéficiaires sur leurs droits et sur les différentes procédures qui y sont liées;
 • Accompagne, sensibilise et apporte un soutien, dans les démarches administratives (recherche de logements, ouverture de droits, etc.);
 • Accompagne, au besoin, physiquement les bénéficiaires dans leurs démarches PMS (médecin, CPAS, etc.);
 • Met sur pied un projet d'accompagnement individualisé en fonction des besoins du bénéficiaire.

Gestion et prévention des conflits

 • Identifie les tensions et prévient les conflits;
 • Maintient un climat sécurisant et bienveillant;
 • Apaise les conflits et fait appel au. à la responsable de centre, au/à la coordinateur·trice, au/à la référent·e et/ou à l’équipe sociale en cas de besoin;
 • Rapporte au.àla responsable de centre, au.à la coordinateur·trice, au/à la référent·e et/ou à l’équipe sociale tout problème ou conflit entre les usagers;
 • Réalise des rondes régulières dans les locaux et aux alentours du bâtiment;
 • Explique les nouvelles procédures et protocoles aux bénéficiaires et veille à leur mise en application.

Communication, reporting et liaison

 • Participe aux réunions d’équipes et débriefings internes;
 • Prend contact et met en place, proactivement, un le réseau autour du bénéficiaire;
 • Assure la liaison entre les services externes et les services internes au Samusocial;
 • Assure, au besoin, l’encadrement des stagiaires;
 • Veille à la bonne transmission des informations aux autres collaborateur·trice·s;
 • Repère les difficultés d’organisation et/ou de communication et les remonte à sa hiérarchie;
 • Assure une veille continue des nouveautés de son domaine et développe activement ses connaissances et compétences;
 • Maintient à jour le suivi des dossiers sociaux des bénéficiaires.

Votre profil

Compétences techniques

 • Vous êtes en possession d’un diplôme de bachelier Assistant Social ;
 • La connaissance de la procédure d’asile et des procédures internes à Fedasil constitue un atout;
 • Vous maitrisez le français, tant à l'oral qu'à l'écrit;
 • Vous maitrisez la suite Office;
 • La connaissance de l’anglais, du néerlandais et/ou d'une autre langue est un atout;
 • La possession du permis B est un atout;
 • L’obtention d’un brevet de premier secours à jour est également un atout.

Compétences humaines

 • Vous avez un intérêt marqué pour le public demandeur de protection internationale;
 • Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire;
 • Vous êtes un.e bon.ne communicateur.trice;
 • Vous faites preuve d’empathie et de bienveillance;
 • Vous êtes dynamique, autonome et motivé.e.

Notre proposition

 • Contrat de travail à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation;
 • Horaire: 5/7 ;  9h-7h06 + 1we/mois;
 • Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 319.00;
 • Des chèques-repas;
 • Une intervention dans les frais de déplacement domicile – lieu de travail;
 • Assurance hospitalisation après 6 mois d'ancienneté;
 • Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Le cœur de mission du Samusocial relève de l'insertion des personnes. Ainsi, se fondant sur les obligations s’imposant au Samusocial (ordonnance du 14 juin 2018 et l’arrêté du 9 mai 2019), nous vous informons qu'il est demandé aux nouveaux engagés de fournir un extrait de casier judiciaire modèle 2 au moment de la signature du contrat.

Intéressé.e ?

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation.

Les candidatures sont à envoyer pour le 07/06/2024.

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable.

Support administratif – Pôle Asile et Migration - CDI

New Samusocial asbl

Bruxelles, Brussel, Belgium Bruxelles

Support administratif – Pôle Asile et Migration - CDI

Chaque jour, plus de 500 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.600 personnes et familles sans-abri ou en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection internationale.

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes?

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

Support administratif – Pôle Asile et Migration

CDI – f/m/x – Fr/Nl

 

Contexte 

Dans le cadre de la transition d'un des dispositifs d'hébergement d'Urgence Sociale vers un dispositif de Demandeurs de Protection Internationale, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateur.trices pour venir renforcer la nouvelle équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau centre. 

Votre fonction

Assurer le suivi administratif relatif à l'accueil des demandeur.euse.s de protection internationale ainsi que l’exécution des commandes de biens ou services afin de répondre aux besoins du centre et des hébergé.e.s et de contribuer au bon fonctionnement des activités du Samusocial

Vos tâches comprendront les aspects suivants :

GESTION ADMINISTRATIVE

 • Assure la bonne gestion des factures médicales, des réquisitoires médicaux pris en charge par Fedasil
 • Vérifie les codes INAMI
 • Recherche les réquisitoires auprès des infirmier.ères
 • Encode les factures dans le système adéquat
 • Envoie les informations à la comptabilité et le paiement
 • Tient à disposition la caisse des activités, les dépenses urgentes de la coordination du centre ou de l’équipe technique
 • Prépare et distribue l’argent de poche des résidents en collaboration avec les collègues désignés
 • Classe, encode et enregistre les transactions et les entrées dans le grand livre et les livres auxiliaires
 • Gère les encodages liés au service des ressources humaines (congé, absence, récupération…)
 • Vérifie que les assurances liées à l’occupation du site sont en ordre
 • Déclare sinistres éventuels

GESTION DES STOCKS ET DES COMMANDES

 • Commande des fournitures et gère les stocks : tickets de transport, fournitures de bureau, commandes monétaires liées à la caisse,…
 • Communique avec certains fournisseurs externes afin d’organiser l’entretien et la réparation de certains équipements (photocopieurs, imprimantes…)

COMMUNICATION, REPORTING ET LIAISON

 • Participe aux réunions d’équipes et débriefings internes
 • Assure, au besoin, l’encadrement des stagiaires
 • Veille à la bonne transmission des informations aux autres collaborateur·trice·s
 • Repère les difficultés d’organisation et/ou de communication et les remonte à la hiérarchie
 • Assure une veille continue des nouveautés de son domaine et développe activement ses connaissances et compétences

Votre profil

Compétences techniques

 • Diplôme d'aide comptable ou expérience préalable requise de 3 ans
 • Connaissance des procédures Fedasil
 • Connaissance des outils suite office (word,excel,…)
 • Connaissances en gestion logistique et achats
 • Sens de l'organisation, méthodique et précis.e
 • Connaissance générale des divers projets et objectifs du Samusocial et adhésion aux valeurs de l'institution
 • Connaissances du secteur sans-abri et du tissu associatif
 • Connaissance des spécificités (problématiques, approche adaptée, …) liées au public du Samusocial
 • Connaissance de la seconde langue nationale
 • Connaissance d’autres langues est un plus

Compétences humaines

 • Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire,
 • Vous êtes un.e bon.ne communicateur.trice, à l’écoute et empathique,
 • Vous êtes dynamique, autonome et motivé.e,
 • Vous portez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales.

Notre proposition

 • Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation,
 • Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 319.00,
 • Horaire : 5/7 de 9h à 17h06;
 • Des chèques-repas,
 • Une intervention dans les frais de transports en commun,
 • Une assurance hospitalisation après 6 mois d’ancienneté,
 • Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Le cœur de mission du Samusocial relève de l'insertion des personnes. Ainsi, se fondant sur les obligations s’imposant au Samusocial (ordonnance du 14 juin 2018 et l’arrêté du 9 mai 2019), nous vous informons qu'il est demandé aux nouveaux engagés de fournir un extrait de casier judiciaire modèle 2 au moment de la signature du contrat.

 

Intéressé.e ?

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

Les candidatures sont à envoyer pour le 07/06/2024.

 

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable.

Agent de maintenance - Pôle Asile et Migration - CDI

New Samusocial asbl

Bruxelles, Brussel, Belgium Bruxelles

Agent de maintenance - Pôle Asile et Migration - CDI

Chaque jour, plus de 500 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.600 personnes et familles sans-abri ou en demande de protection internationale. Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les demandeurs de protection internationale.

 

Vous ressentez le besoin de rejoindre une organisation pleine de sens?

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e

Agent de maintenance - Pôle Asile et Migration

CDI – f/m/x – Fr/Nl

Contexte

Dans le cadre de la transition d'un des dispositifs d'hébergement d'Urgence Sociale vers un dispositif de Demandeurs de Protection Internationale, nous recrutons de nouveaux.elles collaborateur.trices pour venir renforcer la nouvelle équipe afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau centre. 

Votre fonction

Assurer la maintenance des différents matériels sur site afin de garantir le bon fonctionnement des différents matériels  afin de garantir le bon fonctionnement des services.

Vos tâches comprendront les aspects suivants :

MAINTENANCE ET INSTALLATION

 • Assure la maintenance et l’installation électrique (tableau électrique, câblage, réparation, installation du matériel électrique lourd, etc.), de la maçonnerie, plomberie ou serrurerie de base
 • Effectue des diagnostics de l’état des installations
 • Installe, règle et met à niveau le matériel
 • Répare ou remplace les éléments défectueux
 • Effectue des petits travaux d’entretien (peintures, changement d’ampoules, etc.)
 • Entretien et range le matériel après utilisation et tient le local de stockage en ordre
 • Propose des améliorations des procédures de maintenance
 • Évacue les déchets des divers matériaux après les travaux
 • Rapporte tous les problèmes importants au/à la responsable du centre

AMÉNAGEMENTS ET DÉMÉNAGEMENTS

 • Assure l’ouverture et la fermeture du centre au point de vue technique (fournisseur d'énergie, mise en conformité des espaces, sécurité incendie, etc)
 • Aménage et déménage les appareils techniques des différents centres (machines à laver, frigos, cuisine, etc.)

PRÉVENTION

 • Surveille les différents bâtiments au niveau de leur fonctionnalité et de la sécurité
 • Assure la mise en conformité des bâtiments
 • Assure les demandes d’agrégation nécessaires auprès des services compétents

Votre profil

Compétences techniques

 • Expérience préalable requise de 2 ans
 • Connaissances techniques spécialisées (électricité, électronique, plomberie, etc.)
 • Connaissance générale des divers objectifs et projets du Samusocial
 • Connaissance des logiciels de bureautique courants
 • Connaissance du français
 • Connaissance de l’anglais est un plus

Compétences humaines

 • Vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire,
 • Vous êtes un.e bon.ne communicateur.trice, à l’écoute et empathique,
 • Vous êtes dynamique, autonome et motivé.e,
 • Vous portez un intérêt marqué pour les questions humanitaires et sociales et pour la problématique sans abri.

Notre proposition

 • Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine mutation,
 • Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 319.00,
 • Schéma horaire : 5/7 de 9h à 17h06,
 • Des chèques-repas,
 • Une assurance hospitalisation après 6 mois d'ancienneté,
 • Une intervention dans les frais de transports en commun,
 • Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques.

Le cœur de mission du Samusocial relève de l'insertion des personnes. Ainsi, se fondant sur les obligations s’imposant au Samusocial (ordonnance du 14 juin 2018 et l’arrêté du 9 mai 2019), nous vous informons qu'il est demandé aux nouveaux engagés de fournir un extrait de casier judiciaire modèle 2 au moment de la signature du contrat.

Intéressé.e ?

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation.

Les candidatures sont à envoyer pour le 07/06/2024.

 

Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des origines, du genre, de l’âge, du handicap, des convictions personnelles, culturelles, philosophiques et religieuses. Si vous êtes porteur.euse d’un handicap et que vous en avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de la mise en place d’un éventuel aménagement raisonnable.