Está quase!
Estamos a juntar as oportunidades que procuras.

Één op drie Vlamingen worstelt met psychische problemen. Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië biedt acute opvang, gespecialiseerde behandeling en langdurige zorg voor deze mensen in psychische nood. Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië maakt samen met psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen, beschut wonen De Sprong, therapeutische gemeenschap De Evenaar en psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring deel uit van Bethanië en is samen met AZ Voorkempen gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel.