Even wachten!
We verzamelen de jobs die je zoekt.

I. Wie zijn wij?

CVCorner BV (hierna "CVCorner"), beheert het CVCorner-jobboard en verwerkt persoonlijke en anonieme gegevens, zoals verder in deze verklaring wordt uitgelegd.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende coördinaten:

 • CVCorner BV, Lambermontstraat 10, 2000 Antwerpen, België
 • Tel: +324 73 58 37 44
 • E-mail: privacy@cvcorner.com

 

II. Welk soort gegevens verwerken wij?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen van bezoekers van onze website/jobboard:

 1. Anonieme gegevens

Anoniem geaggregeerde informatie

Dit is informatie over al onze bezoekers samen, zoals de secties van ons jobboard waar bezoekers het vaakst naartoe gaan, en de diensten die zij het liefst gebruiken, evenals de browser en het besturingssysteem dat een bezoeker gebruikt. Om het recht op privacy van onze bezoekers te beschermen, is deze informatie anoniem en geaggregeerd. Daarom kan op basis van deze informatie geen individuele CVCorner-bezoeker worden geïdentificeerd. We kunnen dergelijke informatie om veiligheidsredenen gebruiken en om anonieme bezoekersstatistieken te genereren die we aan onze klanten en het publiek kunnen bekendmaken.

 1. Persoonlijke gegevens

- Internetprotocoladressen: algemene doeleinden

In onze logbestanden (dit zijn bestanden die gegevens bevatten over gebeurtenissen voor toekomstig gebruik) kunnen wij Internet Protocol-adressen verzamelen en opslaan om redenen van gegevensbeveiliging (om fraude, kwaadwillige opzet of cyberaanvallen te voorkomen en/of op te sporen). Wij mogen ook Internet Protocol-adressen verzamelen, deze anonimiseren en anonieme statistieken opstellen, om het aantal mensen op ons jobboard te meten (verkeer) en onze systemen dienovereenkomstig te belasten om optimale responstijden te bieden, alsook om statistieken op te stellen over de geografische locatie van onze bezoekers. Wij zullen deze informatie echter niet gebruiken om bezoekers van de website/het jobboard te identificeren (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang).

- Contactgegevens en internetprotocoladressen van onze klanten/contactadressen van onze leveranciers

Aangezien wij de contactgegevens van onze klanten/leveranciers en personen die voor hen werken/voor hen optreden moeten kunnen verwerken, verwerken wij deze persoonsgegevens met als enig doel de uitvoering van de overeenkomst die wij met onze klanten/leveranciers hebben. In het algemeen verwerken wij voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en bedrijf verbonden aan en registreren wij het Internet Protocol adres dat door klanten wordt gebruikt voor het contracteren (rechtsgrond: uitvoeren overeenkomst).

- Contactgegevens van prospecten

Voor prospectiedoeleinden verwerken wij contactgegevens van potentiële klanten. Dit kan betekenen dat wij persoonsgegevens verwerken indien deze contactgegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die voor een potentiële klant werkt (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang).

- Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website/jobboard, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw verzoek te verwerken (rechtsgrond: toestemming)

- Job alerts

Elke bezoeker van onze jobboard kan ervoor kiezen om via e-mail te worden geïnformeerd over toekomstige vacatures indien een bezoeker ons zijn e-mailadres meedeelt (rechtsgrond: toestemming).

 

III. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Uw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de hierboven vermelde doeleinden.

De enige manieren waarop uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven zijn:

 • U geeft hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of statutaire verplichtingen, bv. het voorkomen van fraude en misbruik;
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op derden, in welk geval wij ervoor zorgen dat ook deze derden zich aan dit privacybeleid houden;

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij worden gedeeld met de volgende derden om de laatste hierboven aangegeven reden:

Derde partij (land)

Reden

CVWarehouse (B)

Technische ondersteuning voor website/jobboard

Fiduciaire Van der Veken & Partners (B)

Accountancy

Cegeka (B)

Hosting

Leeman & Kuiper (NL)

Factureringshulpmiddel

Als technische ondersteuning voor onze bedrijfsactiviteiten werken wij ook samen met bedrijven die de volgende diensten of hulpmiddelen leveren: boekhouding, hosting van zakelijke e-mailadressen, interne bestandsdeling, interne taakbeheerder, klantenondersteuning, e-mailcampagne, telefoonbeheer en CRM-software.

 

IV. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens zullen verwijderen nadat:

Persoonlijke gegevens

Bewaartermijn

IP-adres (algemene doeleinden)

24 uurContactgegevens

en IP-adres klanten / contactgegevens leveranciers

7 jaar na laatste factuur

Contactgegevens via contactformulier/prospecten

10 jaar na laatste contact

Job alerts

Wanneer u zich uitschrijft voor job alerts

 

Ongeacht de periode gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens ook wissen als u ons daar uitdrukkelijk op verzoekt via de hierboven vermelde contactgegevens en er geen juridische gronden zijn die ons beletten om een dergelijk verzoek in te willigen.

 

V. Wat zijn uw rechten?

U hebt verschillende rechten, die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 • Toegang tot de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken en, zo nodig, de correctie van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of verwijdering van persoonsgegevens, alsmede - in bepaalde gevallen - de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of bezwaar tegen die verwerking.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, hetzij door ze in een leesbare vorm aan u te verstrekken, hetzij door ze rechtstreeks door te geven aan de door u aangewezen derde dienstverlener.
 • De intrekking van een eerder gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, ook indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt ons bereiken via de contactgegevens die hierboven onder titel I zijn vermeld.

 

VII. Links naar andere websites

Houd er rekening mee dat wanneer u solliciteert voor een job, u van de jobboard kunt worden doorgestuurd naar de externe website van het bedrijf waar u solliciteert.

Onze jobboard bevat dus hyperlinks naar andere websites die buiten de controle, invloed of verantwoordelijkheid van CVCorner vallen. CVCorner is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens of gegevensbeveiligingspraktijken van andere websites of bedrijven die deze websites beheren. Wij raden u daarom ten sterkste aan het privacy beleid van dergelijke andere websites te lezen, zodat u te weten kunt komen hoe zij uw persoonsgegevens verwerken. CVCorner is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat zij van uw persoonlijke gegevens maken. Hoewel wij de bedrijven en de vacatures screenen, heeft CVCorner geen controle over, en is dus niet verantwoordelijk voor de legaliteit, betrouwbaarheid, kwaliteit, waarheid of nauwkeurigheid van de vacatures die op het jobboard worden geplaatst. Wij moedigen u aan ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u kennis zou krijgen van ongepaste of frauduleuze praktijken via websites die gelinkt zijn aan het jobboard en/of door bedrijven of personen die verantwoordelijk zijn voor of bijdragen aan dergelijke praktijken. Hetzelfde geldt voor websites van derden die naar onze jobboard linken.

 

VIII. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw apparaat plaatst om het surfen op websites te vergemakkelijken en de online-ervaring te verbeteren. Cookies worden doorgaans gebruikt om informatie op te slaan over uw voorkeuren voor het gebruik van een website. Indien u tegen het gebruik van (bepaalde) cookies bent, kunt u uw browser zo instellen dat deze worden geweigerd in de privacy-instellingen van uw browser, wat echter kan resulteren in enkele ongemakken tijdens het surfen. Raadpleeg de help-sectie van uw browser voor verdere assistentie.

CVCorner gebruikt de volgende cookies:

First party Technisch vereiste cookies:

Deze cookies zijn nodig om de kernfuncties van de site mogelijk te maken en kunnen niet worden uitgeschakeld of geweigerd. Momenteel gebruiken wij de volgende cookies:

Naam koekje

Geplaatst door

Beschrijving

Actief voor

.AspNetCore.Antiforgery.*

 

CVCorner

Beveiligingscookie

Sessie

.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider

CVCorner

Opslaan van tijdelijke gegevens

Sessie

cb-enabled

CVCorner

Cookie-voorkeuren opslaan

6 maanden